Bilder-korona4
Hjulene gikk rundt og rundt

Leder har ordet

Året 2020 ble annerledes enn hva vi alle så for oss. En pandemi som vi så vidt hadde hørt om tidlig i 2020 endret hverdagen for de fleste fra 12. mars. Anbefalingen til kundene var: Reis kun kollektivt om du må! Myndighetenes beskjed til kollektivbransjen var som i den gamle barnesangen: Hjulene på bussen skulle gå rundt og rundt. Ikke bare gjennom hele byen, men i hele samfunnet skulle kollektivtilbudet sikres slik at de som hadde behov for oss kunne reise for å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner.

Fra 12. mars 2020 ble det innført de mest inngripende tiltak i Norge siden 2. verdenskrig. Skoler, restauranter og arbeidsplasser ble stengt. Idrettsarenaer skulle ikke brukes. Det sosiale livet og mobiliteten skulle begrenses. Men bussene skulle fortsatt kjøre, og hjulene på Brakar-bussene har rullet omtrent som planlagt i hele 2020, bortsett fra 10 dagers streik.

Dette skyldes god innsats og stor grad av fleksibilitet fra mange. Operatører og sjåfører har sørget for nye rutiner for smittevern og renhold på bussene. Gode smitteverntiltak for sjåførene har sørget for at hjulene på bussen kunne fortsette å rulle gjennom hele året.

Ansatte i Brakar har fra sine nye hjemmekontor bidratt til at bussene har gått som planlagt. Smittevernråd og hvordan holde trygg avstand på bussen, er blitt kommunisert og tilpasset etter hvert som pandemien og rådene har endret seg. Vi har innført nye betalingsmuligheter og hjulpet kunder som er redde eller skeptiske til å reise. Det er gjennomført flere skolestarter enn noen driftsår tidligere etter hvert som smittesituasjonen har utviklet seg i hele området. Til tross for dette har vi maktet å gjennomføre flere store prosjekter som planlagt. Muligheten til å tilby nullutslippsløsninger er blitt bedre i 2021 fordi det er satt i drift flere elektriske busser, og vi har utløst en miljøopsjon for elektriske busser i Hallingdal.

At driften har gått som tilnærmet normalt skyldes en vilje til rask omstilling til nye måter å arbeide på, både hos egne ansatte og hos våre samarbeidspartnere. Det har vært et krevende år og det er lagt ned et solid arbeid fra alle. De fortjener en hyllest og en stor takk for den ekstraordinære innsatsen som er vist i 2020.

Vå eier, Viken fylkeskommune, har stilt med midler og garantier som har gjort det mulig å holde tilbudet opp når inntektene fra kundene har gått ned. Det viser hvor viktig det er med en eier som forstår selskapets behov.

At driften har gått som tilnærmet normalt skyldes en vilje til rask omstilling til nye måter å arbeide på, både hos egne ansatte og hos våre samarbeidspartnere.

Hjemmekontor og perioder med digital undervisning på skolene har bidratt til færre reiser.

Kundene har fulgt oppfordringen om å redusere mobiliteten, og bruke mindre av kollektivtransport. Brakar hadde i 2020 30 prosent færre reiser enn i 2019, og inntektene fra kundene ble redusert med 51 prosent.

Markedsundersøkelser viser at det kan ta tid før noen av kundene vender tilbake. Pandemienes påvirkning på digitalisering og framveksten av nye måter å arbeide på vil trolig ha virkning på framtidig reisemønster. De lange pendlerreisene vil det bli færre av. Håpet er at trenden med at flere sykler og går forsetter.

De kundene som reiser mindre enten det skyldes effektiv tidsbruk på hjemmekontoret, går eller sykler mer, skal nødvendigvis ikke tilbake på bussen. De som skal tilbake på bussen og toget er de som ser for seg å benytte bil i stedet for kollektivtransport. Resultatene fra undersøkelser viser at flertallet av reisene som ikke kommer tilbake vil overføres til bil – enten som bilfører eller bilpassasjer. Det er disse kundene vi skal vinne tilbake igjen!

Oppgaven blir utfordrende, men ikke umulig. En viktig utfordring er å ikke redusere tilbudet der hvor vi har størst konkurransekraft mot bilen, og der hvor nullutslippsbiler skaper utfordringer med kø og bruk av unødvendig veiareal. Skal vi vinne tilbake de som har satt seg i bilen, er det viktig å sikre et høyfrekvent og effektivt tilbud slik at kundene opplever vårt tilbud som konkurransedyktig mot annet motorisert transport.

Tilbudet må utvikles med nye billettprodukter tilpasset kundenes ny reisevaner. Elsykler og annen mikromobilitet må sys sammen for å bli en del av reisen slik at kunden kommer helt fram. Kundene må oppleve tilbudet enkelt og sømløst ved å kunne kjøpe billett og booke f.eks. sparkesykkel i en felles plattform. Jobben til Braker er som før pandemien, men må bare gjøres med mer kraft. Vi må kontinuerlig utvikle tilbudet slik at vi gjør oss fortjent til kundens tillit.