MG_2214b
kapittel 5

Salg av billetter

I 2020 omsatte Brakar billetter for ca. 93 816 000 kroner mot ca. 191 500 000 kroner i 2019. Dette er en reduksjon på 97,6 millioner kroner eller 51 prosent.

Da koronapandemien startet i midten av mars 2020 førte det ganske umiddelbart til at framdørene på bussen ble stengt for å beskytte sjåførene mot smitte. Avgjørelsen ble tatt av Vy Buss i samråd med verneombud, sjåførenes organisasjoner og Brakar. Det ble dermed ikke mulig å kjøpe billett hos sjåføren med kontanter, og heller ikke mulig å validere billetter fylt på elektroniske reisekort. Samtidig stupte antall reiser.

Figurene under viser endring i antall reiser og inntekt. Her ser vi at billettinntektene faller i mye større grad enn antall reiser, og gjennom året er det ingen tvil om at andelen passasjerer som ikke betaler for seg øker. En langvarig vekterstreik høsten 2020 bidro til dette. Basert på inntekt per reise kan vi si at ca 50 prosent av tapet skyldes at kundene forsvant, mens den resterende 50 prosenten skyldes at mange av de som reiste ikke betalte for seg. Høsten starter med relativt normal skolegang og antall solgte ungdomsbilletter burde f.eks være tilnærmet normalt. I realiteten ser vi en nedgang i antall solgte ungdomsbilletter på 39 prosent i august og september.

Etter høstferien så vi starten på en ny bølge av pandemien, og mot slutten av november innføres det igjen strenge restriksjoner. Dette gjenspeiles i både inntekt og antall reiser mot slutten av året.

Linjediagram-inntekt

Utvikling billettinntekt 2019 og 2020 samt opprinnelig budsjett for 2020.

Endring reisetall (gul) og inntekt (oransje) 2020

Prosentvis endring i antall reiser og billettinntekter i 2020 sammenliknet med 2019.

Salgskanaler

I 2020 utgjør salg utenfor buss 91,5 prosent av billettinntektene mot 75,6 prosent i 2019.

Brakar har under nedstengningen hatt tre salgskanaler: Brakar Billett, Vipps og «skrapebilletten». Skrapebilletten er en papirbillett hvor kunden skraper av periode (dag eller måned) og år de ønsker å reise. Billetten selges som dagsbillettt og månedsbillett, og er et tilbud til de som ikke har mulighet til å betale via mobiltelefonen. Salget av denne var likevel beskjedent. Det utgjorde ca. 681 000 kroner og inngår i salg via billettutsalg i figuren under. Det viktige her var allikevel å kunne tilby en billett til kunde som etterspurte en måte å betale på.

Ombordsalget er i prinsippet kun det som ble registrert fram til nedstengning, samt en kort periode med åpne dører etter sommerferien. Høsten 2020 valgte Brakar også å stenge nettbutikken da billetter kjøpt der ikke kan lastes ned og valideres om bord i buss.

Omsetning fordelt på salgskanal

Prosentandel omsetning per salgskanal.

Salg på mobil utgjør over 77 prosent av omsetningen i 2020, mot 69 prosent i 2019. Det digitale salget styrket seg naturlig nok i alle kundekategorier siste år. Honnørkundene har også tatt mobilen i bruk i større grad, men ligger fortsatt betydelig bak de øvrige kundekategoriene. I likhet med tidligere år er det kun studentene som er heldigitale. Brakar har lenge jobbet for å øke salg via mobil. Ca. 16 000 nye kunder har lastet ned appen Brakar Billett i 2020 og målet er å beholde disse kundene i digitale salgskanaler når pandemien er over.

I løpet av 2020 har Brakar inngått samarbeid med Vy om salg av billetter. Dette vil si at Brakars enkeltbilletter ble tilgjengelige i Vy app i 2020, og Brakar vil tilby togbilletter i Brakar Billett i løpet av 2021.

Tabell-mobil

Utvikling salg av billettyper

Enkeltbillett- og periodebillettsalget har relativt lik utvikling siden samfunnet stengte ned i mars 2020.

Tabell-utvikling-salg-billettyper

Inntektssikring og billettkontroll

Brakar har normalt påstigning og betaling/validering av billett hos sjåfør på de aller fleste busser. Kun bylinjene i Drammen har, av hensyn til trafikkavvikling, påstigning via bakdør hvor man kan gå på med gyldig billett på mobil. Stengte fordører som følge av pandemien førte til at kunder ikke kunne kjøpe billett mot kontanter hos sjåfør eller laste ned/validere periodebillett kjøpt i nettbutikk når de gikk om bord.

Fordørene ble åpnet igjen en kort periode i de fleste områder i august, da smittetrykket var lavere, men dette varte kun to-tre uker, før smitteoppblomstring gjorde det nødvendig å stenge dørene på nytt

Brakar gjennomfører kontinuerlig billettkontroll om bord i sine busser. Disse kontrollene blir utført av Securitas. Det ble ikke gjennomført kontroller i perioden mars-juni. Kontrollene startet da så smått opp igjen, men med strenge smitteverntiltak, og kontrollørene kunne ikke gå om bord dersom bussen var «full». Da ble kontrollen i stedet gjennomført på holdeplass ved ombordstigning. Antall ilagte avgifter er dermed naturlig nok mye lavere (se tabell under).

Mer eller mindre alle vektere i Securitas gikk i streik i perioden september-november 2020. Dette gjorde at ingen billettkontroll kunne utføres. Brakars oppfatning er at denne streiken ble svært skadelig for betalingsviljen, og at mange kunder la seg til dårlige vaner i denne perioden.

Inntektssikring og billettkontroll

År Kontroller Kontrollerte Tilleggsavgift % snik
2016 322 6712 60 0.9
2017 581 12641 158 1.2
2018 1266 23580 623 2.6
2019 1651 29630 1620 5.4
2020 427 6528 349 5.3