Nøkkeltall2
kapittel 1

Nøkkeltall

Tall i parentes = 2019

Antall reiser
8,83 millioner (12,6)
Antall reiser i Buskerudbyen
7,26 millioner (9,6 millioner)
Reiser med tog i Buskerud
3,6 millioner (6 millioner)
Omsetning
737,9 millioner kroner (753)
Billettinntekter
93,81 millioner kroner (191,5)
Tilskudd
633,5 millioner (434,3)
Tilskudd pr reise
51,84 kroner (34,55)
Kostnad pr reise
82,65 kroner (54,93)
CO2-ekv. personkilometer
62 g (28 g)
Punktlighet
73 % (64 %)
Kundetilfredshet
89 % (88 %)